El(e)vine Heede

1820 - 1883

Norge

Föddes i Arendal som dotter till en välbeställd urmakare. Efter studieresor blev hon lärare vid flickskolan i Arendal. Hon blev 1871 metodist och arbetade sedan som lärare vid metodistkyrkans prästutbildning i Kristiania.

Hon var redaktör för tidskriften Den lille Børneven, senare Børnenes Søndagsblad. Hon har översatt eller själv diktat över 200 av de sånger som ingår i Zions Harpe.

Litteratur om författaren: ett urval

Anders Mailing: Dansk Salme Historie, bd 6, 1971

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65