Maria Gustava Gyllenstierna

1672 - 1737

Sverige

Maria Gyllenstierna, der var af svensk adelsslægt, blev 1693 gift med friherre Carl Bonde, som hun fulgte på rejser til bl.a. Finland, Holland og England. Hun fik fem børn og begyndte først at skrive, da hun blev enke i 1699.

Hendes produktion omfatter i håndskrift åndelige digte i passionsfromhedens tradition, bl.a. omkring 500 sonetter over Jesu liv og død. Hendes verdslige digtning er først og fremmest lejlighedsdigtning til medlemmer af kongefamilien. Herudover har hun oversat andagtslitteratur, som Dorothe Engelbretsdatters Taare-Offer fra norsk og Gottlieb Creutzbergs 80 passionsbetragtninger Siähla-roo i Jesu såår, begge 1727. Hun oversatte ogsåjosephus store værk om jødernes historie.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Lars Burman: Den svenska stormaktstidens sonett, 1990

G. Elgenstierna (udg.): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-32

Valborg Lindgärde: Jesu Christi Pijnos Historia rijmwijs betrachtad. Svenska passionsdikter under 1600-och 1700-talet, 1996

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Afhandling om Lärda Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, april 1780