Maria Gustava Gyllenstierna

1672 - 1737

Sverige

Hon var av svensk adelssläkt och gifte sig 1693 med friherre Carl Bonde som hon följde på resor till bl a Finland, Holland och England. Hon fick fem barn och tycks ha börjat skriva först då hon blev änka 1699.

Hennes produktion omfattar handskrivna religiösa dikter i passionsfromhetens tradition, däribland ca 500 sonetter över Jesu liv och död. Hennes värdsliga diktning är först och främst tillfällesdiktning till medlemmar av kungafamiljen. Dessutom har hon översatt andaktslitteratur som Dorothe Engelbretsdatters Taare-Offer från norska 1727 och Gottlieb Creutzbergs 80 passionsbetraktelser “Siähla-roo i Jesu såår”, som dock aldrig kom att tryckas. Hon översatte också Josephus stora verk om judarnas historia.

Litteratur om författaren: ett urval

Lars Burman: Den svenska stormaktstidens sonett, 1990

G. Elgenstierna (utg): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-32

Valborg Lindgärde: Jesu Christi Pijnos Historia rijmwijs betrachtad. Svenska passionsdikter under 1600-och 1700-talet, 1996

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Anmärkningar om Lärda och Namnkunniga Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, april 1780