Elisabeth Grundtvig

1856 - 1945

Danmark

Feminist og handskemoralist (dvs. tilhænger af seksuel afholdenhed før ægteskabet for begge køn, inspireret af den norske forfatter Bjørnstjerne Bjørnsons skuespil En Hanske, 1883). Hun var barnebarn af digteren N.F.S. Grundtvig. Hun voksede op i København, blev uddannet lærerinde 1884, rigsdagsstenograf 1890, medlem af Dansk Kvindesamfunds styrelse og redaktør af Kvinden og Samfundet 1885-86 og 1890-95.

Som en udpræget moderne type, ugift og selverhvervende, kysk og krigerisk, gav hun startskuddet til sædelighedsfejden, 1880’ernes voldsomme offentlige debat om seksualmoralen, da hun i 1887 holdt foredraget »Nutidens sædelige Lighedskrav«, trykt i Kvinden og Samfundet. Med et angreb på den moderne litteratur, hvor hun holdt den ugifte kvindes kyskhed op som eksempel til efterfølgelse for manden, udfordrede hun Georg Brandes.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Elias Bredsdorff: Den store nordiske krig om seksualmoralen, 1973

Gyrithe Lemche: Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, 1912