Elisabeth Grundtvig

1856 - 1945

Danmark

Feminist, barnbarn till diktaren N.F.S. Grundtvig och handskemoralist, (dvs anhängare till sexuell avhållsamhet före äktenskapet för bägge könen, inspirerad av den norske författaren Bjørnstjerne Bjørnsons skådespel En Hanske, 1883). Hon växte upp i Köpenhamn, blev utbildad lärarinna 1884, riksdagsstenograf 1890, medlem i Dansk Kvindesamfunds styrelse och redaktör för Kvinden og Samfundet 1885-86 och 1890-95.

Som varande en utpräglat modern medborgare, ogift och självförsörjande, kysk och stridslysten, avlossade hon startskottet till sedlighetsstriden, 1880-talets våldsamma offentliga debatt om sexualmoralen, då hon 1887 höll föredraget “Nutidens sædelige Lighedskrav”, tryckt i Kvinden og Samfundet. Med ett angrepp på den moderna litteraturen, där hon höll fram den ogifta kvinnans kyskhet som ett exempel att följa för mannen, utmanade hon Georg Brandes.

Litteratur om författaren: ett urval

Elias Bredsdorff: Den store nordiske krig om seksualmoralen, 1973

Gyrithe Lemche: Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, 1912