Vibeke Grønfeldt

1947 -

Danmark

Født på en gammel slægtsgård på Samsø. Faderens død, da hun var fire år, har sat sig spor i forfatterskabet som en overordentlig lydhørhed for forandringer, opbruds- og sammenbrudstendenser i efterkrigstidens provinssamfund; særlig mærkbart i barndomsskildringen i Den blanke sol, 1985. Efter otte års skolegang brød hun selv med »systemet«, gik ud af skolen, købte en skrivemaskine for de penge, hun havde sparet op til en motorcykel, og læste og skrev. Hun bor stadig på Samsø og er gift med advokaten Lars Gjødvad.

Efter at have fået sine manuskripter retur fra mange forlag slog Vibeke Grønfeldt igennem med romanen Din tavshed er min skrift på væggen, 1976. Hendes store forfatterskab kan læses som en fortsat række af digtninger om et provinssamfund befolket af fallerede eksistenser og tilfældigt sammenbragte liv. Men hvad enten personerne barrikaderer sig som i Sommerens døde, 1978, Dødningeuret, 1990, og Opdagelsen, 1993, eller lader sig gribe af udviklingens tandhjul som i Det fantastiske barn, 1982, og Mekanik, 1992, er de strandet i Mulighedernes land, den tvetydige titel på det store roman-epos fra 1989 om nutidens Danmark. Vibeke Grønfeldts formsprog er spændt ud mellem formløshed og formfasthed. På makroplanet er kompositionen sprængt i et utal af perspektivforskydninger, mens ord og sætninger fremtræder med en krystallinsk tæthed på mikroplanet.

Vibeke Grønfeldt er en af dansk samtidslitteraturs betydeligste prosaister og har modtaget Det Danske Akademis store pris 1996. Efter romanen Et let liv, 1996, nåede forfatterskabet et nyt kunstnerisk højdepunkt med udgivelsen af romanen I dag, 1998, Danmarksbilleder fra 1952 til 1996.

Opdateret af redaktionen 2011:

Siden ovenstående biografi blev publiceret i Nordisk Kvindelitteraturhistorie har Vibeke Grønfeldt udgivet romanerne Det rigtige, 1999, Om mig, 2001, Det nye, 2003, Mindet, 2005, I min tid, 2006, Indretningen, 2008, og Livliner, 2011.

Hun har bl.a. modtaget Kritikerprisen 1999 og Holger Drachmanns forfatterlegat 2008.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Johs. Nørregård Frandsen: "Sløret er sandheden" i: Dansk Udsyn, nr. 1, 1995

IngerLise Hjordt-Vetlesen: "'Jeg har tænkt mig at tage den ret naturen har givet mig'. Argumenter og paradokser i Vibeke Grønfeldts roman Det fantastiske barn" i: Søren Baggesen m.fl. (red.): Naturen som argument, 1994

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: Versioner af kunstneren og romanen i Vibeke Grønfeldts forfatterskab, 2002

Anne-Marie Mai: "Stilheden bagved. Om Vibeke Grønfeldts roman Opdagelsen" i: samme (red.): Prosa fra 80'erne til 90'erne, 1994