Vibeke Grønfeldt

1947 -

Danmark

Född på en gammal släktgård på Samsö. Faderns död, då hon var fyra år, har satt spår i författarskapet som en anmärkningsvärd lyhördhet för förändringar, uppbrotts- och sammanbrottstendenser i efterkrigstidens landsortssamhällen; särskilt märkbart i barndomsskildringen i Den blanke sol, 1985. Efter åtta års skolgång bröt hon själv med “systemet”, slutade skolan, köpte en skrivmaskin för de pengar hon egentligen sparat till en motorcykel, och läste och skrev. Hon bor fortfarande på Samsö och är gift med advokaten Lars Gjødvad.

Efter att ha fått sina manuskript i retur från många förlag slog Vibeke Grønfeldt igenom med romanen Din tavshed er min skrift på væggen, 1976. Hennes stora författarskap kan läsas som en rad berättelser om ett landsortssamhälle befolkat av allehanda existenser och tillfälligt sammankopplade livsöden. Men antingen personerna barrikaderar sig som i Sommerens døde, 1978, Dødningeuret, 1990, och Opdagelsen, 1993, eller låter sig fångas i utvecklingens kugghjul som i Det fantastiske barn, 1982, och Mekanik, 1992, strandar de alla i Mulighedernas land, den tvetydiga titeln på det stora romaneposet från 1989 om dagens Danmark. Vibeke Grønfeldts formspråk spänner mellan formlöshet och formfasthet. På makroplanet är kompositionen söndersprängd i ett otal perspektivförskjutningar medan ord och meningar framträder med kristallisk skärpa på mikroplanet.

Vibeke Grønfeldt är en av dansk nutidslitteraturs mest betydande prosaister och fick Det Danske Akademis stora pris 1996. Efter romanen Et let liv, 1996, nådde författarskapet en ny konstnärlig höjdpunkt i och med utgivningen av romanen I dag, 1998, Danmarksbilder från 1952 till 1996.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Vibeke Grønfeldt gett ut romanerna Det rigtige, 1999, Om mig, 2001, Det nye, 2003, Mindet, 2005, I min tid, 2006, Indretningen, 2008, och Livliner, 2011.

Hon har bl a tillldelats danska Kritikerpriset 1999 och Holger Drachmanns forfatterlegat 2008.

Litteratur om författaren: ett urval

Johs. Nørregård Frandsen: "Sløret er sandheden" i: Dansk Udsyn, nr 1, 1995

Inger-Lise Hjordt-Vedesen: "Jeg har tænkt mig at tage den ret naturen har givet mig'. Argumenter og paradokser i Vibeke Grønfeldts roman Det fantastiske barn" i: Søren Baggesen m fl (red): Naturen som argument, 1994

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: Versioner af kunstneren og romanen i Vibeke Grønfeldts forfatterskab, 2002

Anne-Marie Mai: "Stilheden bagved. Om Vibeke Grønfeldts roman Opdagelsen" i dens (red): Prosa fra 80'erne til 90'erne, 1994

Artiklar om författaren

Additional Links