Karna Birk Grønbech

1872 - 1957

Danmark

Hjemstavnsforfatter, engageret i børnepædagogik, psykiatri, missionsarbejde og social- og seksualhygiejne. Hun blev født i et bornholmsk landarbejdermiljø og gift med en landmand 1888. Da hun efter hans død i 1891 sad alene tilbage med en søn, tog hun til København, uddannede sig til lærerinde, var skoleleder 1900-08 og medstifter af Frøbelseminariet.

Sammen med Jens Birk Kure debuterede hun 1907 med den historiske roman Ingrid Klo og fik selvstændig debut med romanen Betula Sparre, 1926, en slægtshistorie fra Bornholm, der har opbrudsmotivet og den forvirrende, næsten »gale« stemmeføring til fælles med det lille forfatterskabs senere værker.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Gunhild Agger m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 7, 1984