Karna Birk Grønbech

1872 - 1957

Danmark

Hembygdsskildrare, engagerad i barnpedagogik, psykiatri, missionsarbete och sociala och sexuella frågor, föddes i en lantbrukarfamilj på Bornholm. Hon gifte sig med en lantbrukare 1888. Då maken dog 1891 och hon blev ensam med en son, flyttade hon till Köpenhamn, utbildade sig till lärare, var skolledare 1900-08 och en av grundarna av Frøbelseminariet.

Tillsammans med Jens Birk Kure debuterade hon 1907 med den historiska romanen Ingrid Klo och gjorde sedan en egen debut med romanen Betula Sparre, 1926, en släkthistoria från Bornholm som har uppbrottsmotivet och den förvirrade, lite “galna” stilen gemensam med författarskapets senare verk.

Litteratur om författaren: ett urval

Gunhild Agger m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 7, 1984