Laura Karoline Graves

1858 - 1932

Danmark

Stammede fra et vestsjællandsk husmandshjem, var tjenestepige, indtil hun blev gift i 1884. I det slidsomme liv som husmandskone overskred hun grænserne for en almuekvinde, da hun gik i gang med optegnelserne om vestsjællandsk bondeliv til Dansk Folkemindesamling. Hun måtte kæmpe både med manden og med de lærde om sit skriveri. Egnsskildringen Ved Halleby Aa, 1921, er således stærkt beskåret og redigeret, mens Karoline Graves’ egen mundtlige fortælleform får friere spil i erindringsbogen En Almuekvindes Liv, 1927.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Arthur Fang (udg.): En Almuekvindes Liv, 1928

Henrik Ingemann: "Karoline Graves" i: Folkeminder, 1980

Povl Schmidt: "Genkendelig fremmedhed" i: Indføling og afstand, 1989