Laura Karoline Graves

1858 - 1932

Danmark

Härstammade från ett västsjälländskt småbrukarhem och arbetade som piga innan hon gifte sig 1884.1 det slitsamma livet som bondhustru överskred hon gränserna för en allmogekvinna då hon började skicka sina anteckningar om västsjälländskt bondeliv till Dansk Folkemindesamling. Hon var tvungen att kämpa både mot maken och mot de lärda för sitt skrivande. Hembygdsskildringen Ved Halleby Aa, 1921, är således kraftigt förkortad och redigerad medan Karoline Graves egen muntliga berättarform får friare spelrum i memoarboken En Almuekvindes Liv, 1927.

Litteratur om författaren: ett urval

Arthur Fang (utg): En Almuekvindes Liv, 1928

Henrik Ingemann: "Karoline Graves" i: Folkeminder, 1980

Povl Schmidt: "Genkendelig fremmedhed" i: Indføling og afstand, 1989