Maria Euphrosyne de la Gardie

1625 - 1687

Sverige

Prinsesse og pfalzgrevinde og datter af Johan Casimir af Zweibrücken og prinsesse Katarina af Sverige. 1647 blev hun gift med rigskansler, greve Magnus Gabriel de la Gardie.

Hendes selvbiografi fra 1682, indskrevet i en bønnebog, placerer sig i en højadelig tradition for levnedsbeskrivelser og er trykt i Handlingar til upplysning af svenska historien, Uppsala 1789, udgivet af E.M. Fant. Håndskriftet findes i det Delagardiske arkiv på Lunds Universitetsbibliotek.

Udvalgt litteratur om forfatteren

G. Elgenstierna (udg.): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-36