Maria Euphrosyne De la Gardie

1625 - 1687

Sverige

Prinsessa och pfalzgrevinna och dotter till Johan Casimir af Zweibrücken och prinsessan Katarina av Sverige. Hon gifte sig 1647 med rikskanslern, greve Magnus Gabriel De la Gardie.

Hennes självbiografi från 1682, nedskriven i en bönbok, placerar sig i en högadlig tradition för levnadsbeskrivningar och är tryckt i Handlingar til upplysning af svenska historien, Uppsala 1789, utgiven av E.M. Fant. Handskriften finns i det De la Gardieska arkivet på Lunds Universitetsbibliotek.

Litteratur om författaren: ett urval

G. Elgenstierna (utg): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-36