Ilia Marie Fibiger

1817 - 1867

Danmark

Datter af en kaptajn og søster til forfatterinden Mathilde Fibiger. Hun var huslærerinde, og levede desuden af at sy og undervise i København. Fra 1853 var hun vågekone på hospitaler og fra 1860 plejemoder for seks børn under fattigvæsenet. Hun debuterede med Fortællinger for børn, 1853, og som voksenforfatter med Tre Dramer, 1857, som bl.a. indeholdt to historiske dramaer, der var blevet forkastet af teaterdirektionen.

Hun skrev flere eventyrsamlinger og en posthumt udsendt samling Digtninger, 1867. Hendes hovedværk er Magdalene, 1862, en guvernanteroman, der indtrængende og realistisk analyserer mor-datter-forholdet i intimsfæren. Herudover skrev hun lystspillet Modsætninger, 1862, der opførtes fem gange på Det Kongelige Teater i 1860.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Lise Busk-Jensen: Nordiske forfatterinder, 1990

Margrethe Fibiger: Et kvindeliv, 1894