Catharina Elisabeth (Betty) Ehrenborg-Posse

1818 - 1880

Sverige

Datter af forfatteren Anna Fredrica Ehrenborg, der var gift med landshøvdingen i Mariestad. Hun fik privatundervisning, gik på seminarium i England, og startede senere skoler og uddannede lærere på kristent grundlag. Som 38-årig blev hun gift med J.A. Posse, der var rigsdagsmand og grundlægger af tidsskriftet Wäktaren, som hun kom til at redigere. I 1865 blev hun enke med tre små børn.

Efter debuten 1841 med digtene Små foglar från Kinnekulle og romanen En students äfventyr under år 1845, 1846, fulgte i årene 1851 til 1883 talrige udgivelser af åndelige sange, fortællinger for søndagsskolerne, betragtninger og debatskrifter såsom »Strödda uppsatser om uppfostran«, 1882, i serien För skoian och hemmet, og »Qvinnans frigörelse« i Skrifter för hemmet, 1868-75. Kendte salmer er »Når juldagsmorgon glimmar« og »Morgon mellan fjällen«.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Ruth Franzén: "Betty Ehrenborg/Posse som publicist - pedagog - aktivist ur ett intersektionellt spiritualitetsperspektiv" i: Kyrkoliv i 1800-talets Sverige: festskrift till Oloph Bexell, 2007

Nils Lövgren: Katarina Elisabeth Posse född Ehrenborg. En livsbild från nittonde århundradet, 1-3, 1913-14