Catharina Elisabeth (Betty) Ehrenborg-Posse

1818 - 1880

Sverige

Dotter till författaren Anna Fredrica Ehrenborg och hennes make landshövdingen i Mariestad. Hon fick privatundervisning, gick på seminarium i England och startade senare skolor och utbildade lärare efter kristen grundsyn. 38 år gammal gifte hon sig med J.A. Posse, riksdagsman och grundare av tidskriften Väktaren, som hon kom att redigera. 1865 blev hon änka med tre små barn.

Efter lyrikdebuten 1841 med Små foglar från Kinnekulle och romanen En students äfventyr under år 1845, 1846, följde under åren 1851 till 1883 åtskilliga andliga sånger, berättelser för söndagsskolorna, betraktelser och debattskrifter, t ex “Strödda uppsatser om uppfostran”, 1882, i serien För skolan och hemmet, och “Quinnans frigörelse” i Skrifter fór hemmet, 1868-75. Kända psalmer av henne är “När juldagsmorgon glimmar” och “Morgon mellan fjällen”.

Litteratur om författaren: ett urval

Ruth Franzén: "Betty Ehrenborg/Posse som publicist - pedagog - aktivist ur ett intersektionellt spiritualitetsperspektiv" i: Kyrkoliv i 1800-talets Sverige: festskrift till Oloph Bexell, 2007

Nils Lövgren: Katarina Elisabeth Posse född Ehrenborg. En livsbild från nittonde århundradet, 1-3, 1913-14