Anna Dorthea Crondahl

1684 - 1761

Danmark

Forfatteren var gift med præsten Joachim Crondahl (1693-1750), boede fra 1730 i Lyderslev og Frøslev på Sjælland, fra 1746 i Nyborg på Fyn. Hendes liv var præget af sygdom og fattigdom, men hun var blandt de kvinder, der i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet var med til at forny det religiøse liv med andagts- og salmebøger især til personlig brug.

Hun udgav Siælens Lyst og Trøst, forestillet udi nogle faa Gudelige Sange og Aandelige Psalmer, trykt 1742, 1744 og 1762, Fortsættelse af Siælens Trøstbefattende en liden Nye Samling av XX Aandelige Psalmer, 1746, 1750 og 1762, Den Poeniterende David (Den bodfærdige David), 1742, og Aandelige Sange Til Sinds opmuntring For eenfoldige Christne, 1754.

Udvalgt litteratur om forfatteren

H.J. Birch: Billedgallerie for Fruentimmer, bd. 3, 1793-95

Frederik Christian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, bd. 2, 1753