Anna Dorthea Crondahl

1684 - 1761

Danmark

Gift med prästen Joachim Crondahl (1693-1750), bodde från 1730 i Lyderslev och Frøslev på Själland, från 1746 i Nyborg på Fyn. Hennes liv präglades av sjukdom och fattigdom men hon är en av de kvinnor som i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var med om att förnya det religiösa livet med andakts- och psalmböcker, speciellt för personligt bruk.

Hon gav ut Siælens Lyst og Trøst, forestillet udi nogle faa Gudelige Sange og Aandelige Psalmer, tryckt 1742, 1744 och 1762, Fortsættelse af Siælens Trøstbefattende en liden Nye Samling av XX Aandelige Psalmer, 1746, 1750 och 1762, Den Poeniterende David (Den botfärdige David), 1742, och Aandelige Sange Til Sinds opmuntring For eenfoldige Christne, 1754.

Litteratur om författaren: ett urval

H.J. Birch: Billedgallerie for Fruentimmer, bd 3, 1793-95

Frederik Christian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, bd 2, 1753