Anna Cederlund

1884 - 1910

Sverige

Født i Göteborg og voksede efter moderens død i 1888 op hos bedsteforældrene, der var strengt religiøse bønder på Gotland. Da hun som ung og forventningsfuld gik på lærerseminarium i Kalmar, blev hun ramt af tuberkulose, hvilket førte til hendes tidlige død. Som ung lærerinde i Dalarsognet Marnäs var hun stærkt interesseret i de socialdemokratiske tanker og inspireret af den engelske kritiker John Ruskins ideer om skønhedens betydning i dagligdagen.

Hendes digte blev trykt enkeltvis, men en samling præget af hendes fremskredne sygdom udkom posthumt i 1910 under titlen Host. Med billeder af sår, ukrudt og urenhed beskriver hun, hvordan et ungt liv går til i tungsind. Også omgivelserne ser kun kraftesløsheden og de fejlslagne ambitioner, et billede, der dog er blevet nuanceret af nyere fortolkninger.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Heden: Utanför ringmuren, 1945