Anna Cederlund

1884 - 1910

Sverige

Föddes i Göteborg. När modern dog 1888 flyttades de tre barnen till farföräldrarna, strängt religiösa bönder på Gotland. Redan då hon gick på folkskoleseminariet i Kalmar insjuknade hon i tuberkolos. Enstaka dikter publicerades under denna tid. Som ung lärarinna i Marnas i Dalarna var hon mycket intresserad av de socialdemokratiska tankarna och inspirerad av den engelske kritikern John Ruskins ideer om skönhetens betydelse i det dagliga livet.

Höst (L), utkom postumt 1910. Med bilder av sår, ogräs och orenhet beskriver hon hur ett ungt liv missbrukas både av det egna tungsinnet och av att omgivningen bara ser kraftlösheten och de felslagna ambitionerna. Bilden av författarskapet har dock nyanserats av senare tolkningar.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hedén: Utanför ringmuren, 1945