Hanna Butenschøn

1851 - 1928

Norge

Præstedatter, født i Holt og gift i 1871 med generalkonsul Nils August Andresen Butenschøn. Hun engagerede sig i handskedebatten (en del af den nordiske sædelighedsfejde i 1880’erne) med bl.a. “En Quinderøst i Handskespørgsmaalet. Aabent Brev til Prof. Monrad”, 1886.

I 1890 debuterede hun skønlitterært med romanen Ud i lifvet og udgav siden flere romaner og skuespil under pseudonymet Helene Dickmar. Forfatterskabet blev afsluttet med erindringsbogen Barneøine, 1923. Hanna Butenschøn var også litterær anmelder og udgav bl.a. “Har Henrik Ibsen i Hedda Gabler skildret virkelige Kvinder”, 1891, og “Henrik Ibsen: Bygmester Solness”, 1895.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Edvard Bull m.fl. (red.): Norsk biografisk leksikon, 1925-1962

Irene Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1-2, 1988-1989

Ase Hjorth Lervik (red.): Gjennom kvinneøyne, bd. 1, 1980