Hanna Butenschøn

1851 - 1928

Norge

Prästdotter, född i Holt och gifte sig 1871 med generalkonsul Nils August Andresen Butenschøn. Hon engagerade sig i handskdebatten (en del av den nordiska sedlighetsstriden på 1880-talet) med bl a “En Quinderøst i Handskespørgsmaalet. Aabent Brev til Prof. Monrad”, 1886.

1890 gjorde hon sin skönlitterära debut med romanen Ud i lifvet och gav sedan ut flera romaner under pseudonymen Helene Dickmar. Författarskapet avslutades med memoarboken Barneøine, 1923. Hanna Butenschøn var också litteraturkritiker och utgav bl a “Har Henrik Ibsen i Hedda Gabler skildret virkelige Kvinder”, 1895, och “Henrik Ibsen: Bygmester Solness”, 1895.

Litteratur om författaren: ett urval

Edvard Bull m fl (red): Norsk biografisk leksikon, 1925-62

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1-2, 1988-89

Åse Hjorth Lervik (red): Gjennom kvinneøyne, bd 1, 1980