Magdalene Sophie Buchholm

1758 - 1825

Norge

Født og opvokset i norsk embedsmandsmiljø. Hun giftede sig med præsten Peter L. Castberg, siden med købmand Joachim F. Buchholm. Som 20-årig opholdt hun sig i København, skrev tidstypiske, følsomme elegiske digte og blev kaldt Nordens Sappho. Flere digte blev trykt i tidsskrifter i løbet af 1780’erne, bl.a. i Det Norske Selskabs skrifter, og i 1793 blev de fleste samlet i Poesier.

Hun blev som den eneste kvindelige norske forfatter anerkendt af sin samtid, og hun blev som den eneste kvindelige skribent medlem af Det Norske Selskab.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Francis Bull: Norsk litteraturhistorie, bd. 2, 1958, 1983

Irene Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, 1988

Artikler om forfatteren