Magdalene Sophie Buchholm

1759 - 1825

Norge

Född och uppvuxen i en norsk ämbetsmannafamilj. Hon gifte sig med prästen Peter L. Castberg, sedan med köpmannen Joachim L. Buchholm. Som 20-åring bodde hon i Köpenhamn, skrev tidstypiska, känslosamma elegiska dikter och kallades Nordens Sapfo. Flera av dikterna återgavs i tidskrifter under 1780-talet, bl a i Det Norske Selskaps skrifter. 1793 samlades de flesta av dem i Poesier.

Hon blev som enda kvinnliga norska författare erkänd av sin samtid och som enda kvinnliga skribent valdes hon också in som medlem i Det Norske Selskab.

Litteratur om författaren: ett urval

Francis Bull: Norsk litteraturhistorie, bd 2, 1958, 1983

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988

Artiklar om författaren