Masine Steinou (Massi) Bruhn

1846 - 1895

Danmark

Kom fra en skovfogedfamilie i Gribskov, blev kvindesagsforkæmper og skribent i København. Hun var ugift, selvforsørgende og tilknyttet den socialdemokratiske fløj af Dansk Kvindesamfund, Kvindelig Fremskridtsforening, og redigerede bladet Hvad vi vil. Organ for Kvindesagen, Fredssagen og Arbejdersagen, 1888- 89, hvor hun debuterede med føljetonen Et Lægemiddel, 1888.

I romandebuten Et Ægteskab, 1889, konflikter moderskab og erotik, mens hovedværket Alt for Fædrelandet (R), 1891, er en grum skildring af militarismen og patriarkatets voldsmagt. Forfatterskabet blander tidstypisk fremskridtsentusiasme og romantiske efterklange i en lyrisk holdning til moderniteten.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983