Masine Steinou (Massi) Bruhn

1846 - 1895

Danmark

Kom från en skogvaktarfamilj i Gribskov, blev kvinnosaksförkämpe och skribent i Köpenhamn. Hon var ogift, självförsörjande och ansluten till den socialdemokratiska grenen av Dansk Kvindesamfund, Kvindelig Fremskridtsforening. Hon redigerade tidningen Hvad vi vil. Organ for Kvindesagen, Fredssagen og Arbejdersagen, 1888-89, där hon också debuterade med följetongen Et Lægemiddel, 1888.

I romandebuten Et Ægteskab, 1889, ställs moderskap mot erotik medan huvudverket, Alt for Fædrelandet (R), 1891, är en grym skildring av militarismens och patriarkatets våldsmakt. Författarskapet blandar tidstypisk framtidsentusiasm och romantiska efterklanger i ett lyriskt förhållande till moderniteten.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983