Christina Regina von Birchenbaum

1651 - 1651

Finland

Skrevet af: Valborg Lindgärde

Fødsels- og dødsår ukendt. Er udnævnt til Finlands første svensksprogede digterinde. Et akrostikon – dvs. et digt hvor versenes begyndelsesbogstaver danner et navn – tilskriver hende det selvbiografiske digt om en kvindeskæbne fra 30-årskrigens tid, “Een annor Ny wijsa” [dateret 24. juli 1651, red.], der i afskrift findes i Linköpings stiftsbibliotek og er trykt i Nylänningen, 1896. Det fortællende jeg mister to af sine børn og sin mand, der forsvinder i Tyskland og senere meldes faldet i kamp. Senere forelsker hun sig i en yngre mand, men sladder gør en ende på forholdet.

Den eneste biografiske oplysning om Christina Regina von Birchenbaum findes i et par bønskrifter fra 1660’ernes slutning, hvor hun skriver, at hun er enke efter en major Axel Paulj Liljenfeldt.