Sigrid Bielke

1620 - 1679

Sverige

Datter af Nils Bielke af Akerö og Catharina Oxenstierna, blev 1643 gift med greve Gustaf Horn af Björneborg, feltherre og rigsmarsk. Sigrid Bielke, der var Gustaf Horns anden hustru og stedmoder til Agneta Horn, blev enke i 1657.

Som mange andre af samtidens adelige kvinder optegnede hun vigtige begivenheder som fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og begravelse i en slægtsbog, som er offentliggjort i Personhistorisk tidskrift, årg. 1, 1898-99, med titlen Sigrid Bielkes (…) egenhändiga annotationer om sina närmaste anförvandter (Sigrid Bielkes (…) egenhændige optegnelserom sine nærmeste slægtninge). Optegnelserne går fra 1548 til og med 1674 og indeholder ikke blot anmærkninger om hendes egen slægt, men også om ægtemanden Gustaf Horns familie. Sigrid Bielke noterer steddatteren Agneta Horns fødsel og sin mors død. De mest bevægende optegnelser er redegørelserne for børnenes død. Syv af Sigrid Bielkes ni børn døde som spæde.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996