Sigrid Bielke

1620 - 1679

Sverige

Dotter till Nils Bielke av Åkerö och Catharina Oxenstierna. Hon gifte sig 1643 med greve Gustaf Horn av Björneborg, fältherre och riksmarskalk. Sigrid Bielke, som var Gustaf Horns andra hustru och styvmor till Agneta Horn, blev änka 1657.

Som många andra av dåtidens adelskvinnor skrev hon ned viktiga händelser såsom födslar, dop, bröllop, dödsfall och begravningar i en släktbok som offentliggjordes i Personhistorisk tidskrift, årg 1 1898-99, med titeln Sigrid Bielkes (…) egenhändiga annotationer om sina närmaste anförvandter. Anteckningarna går från 1548 till och med 1647 och innehåller inte enbart berättelser om hennes egen släkt utan också om äkta maken Gustaf Horns familj. Sigrid Bielke noterar styvdottern Agneta Horns födelse och sin mors död. De mest rörande anteckningarna är redogörelserna för barnens död. Sju av Sigrid Bielkes nio barn dog i späd ålder.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996