Sophia Lovisa Charlotte Baden

1740 - 1824

Danmark

Født i København. Faderens stilling som premierløjtnant bragte forældrene til Norge, mens hun fik ophold hos faderens slægtning Anne Sophia von den Osten, der var hofmesterinde hos prinsesse Charlotta Amalie. Prinsessen sørgede for hendes opdragelse og indføring i fornemme kredse, og 1763 blev hun gift med filologen, professor Jacob Baden.

Hendes hovedværk er brevfortællingen Den fortsatte Grandison, 1784, som hun skrev som fortsættelse på den engelske forfatter Samuel Richardsons berømte brevroman The History of Sir Charles Grandison, 1753, et værk, hun var blevet så optaget af, at hun måtte digte videre på personerne og deres historier. Herudover formodes hun at være forfatter til en række små fine og særdeles stilsikre fortællinger og breve i boghandler S. Poulsens Morgenposten. Hun var mor til to sønner.

Udvalgt litteratur om forfatteren

G. Burmann Becker: Efterretninger om Familien Baden, 1875

Anne-Marie Mai: Efterskrift til Moralske fortællinger 1761-1805, 1994