Sophia Lovisa Charlotte Baden

1740 - 1824

Danmark

Född i Köpenhamn. Faderns yrke som hög militär gjorde att föräldrarna flyttade till Norge men hon fick stanna hos faderns släkting Anne Sophia von den Osten som var hovdam hos prinsessan Charlotta Amalie. Prinsessan sörjde för hennes utbildning och introducerade henne i förnäma kretsar. 1763 gifte hon sig med filologen, professor Jacob Baden.

Hennes huvudarbete är brevberättelsen Den fortsatte Grandison, 1784, som hon skrev som en fortsättning på den engelske författaren Samuel Richardsons berömda brevroman The History of Sir Charles Grandison, 1753, ett verk hon blev så förtjust i att hon kände sig manad att dikta vidare om personerna och deras öden. Man tror också att hon är författare till en rad små fina och mycket stilsäkra berättelser och brev i bokhandlare S Poulsens Morgenposten. Hon var mor till två söner.

Litteratur om författaren: ett urval

J.G. Burmann Becker: Efterretninger om Familien Baden, 1875

Anne-Marie Mai: Efterskrift till Moralske fortællinger 1761-1805, 1994