Sonja Åkesson

1926 - 1977

Sverige

Åkesson blev født i Buttle på Gotland, hvor faderen var stationsforstander, arbejdede fra 13-års alderen som tjenestepige, servitrice og telefonist og blev tidligt gift med en snedker. Senere fulgte to andre ægteskaber med henholdsvis forskeren og forfatteren Bo Holmberg og den konkretistiske digter Jarl Hammarberg. Af hendes fem børn døde et i en spæd alder.

I 1957 debuterede hun med digtsamlingen Situationer, som for halvdelens vedkommende er en efterligning af 1940’ernes litteratur, mens den anden halvdel foregriber 60’ernes nye poetik. Andre værker er Husflid (L), 1963, en af de vigtigste bøger inden for den ny-enkle retning, og collage-satiren Pris, 1968, der blev et af den politiske digtnings stærkeste værker. Andre kunstneriske højdepunkter er digtsamlingerne Dödens ungar, 1973, og Hästens öga, 1977. Hun skrev også noveller og en roman, og hun fornyede teateret gennem sit samarbejde med de nye frie grupper, især Fickteatern og Narren-gruppen.

Sonja Akesson er den første i svensk digtning, som har spejlet livet i husholdningen. Hun har fået en stor og hengiven læserkreds, og hendes digte er udkommet i forskellige paperback-udgaver efter hendes død.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Amelie Björck: Sonja Åkesson, 2008

Lars Elleström: "Kön och ironi. En linje i samtida svensk lyrik" i: Synsvinkler, 1995

Eva Lilja: Den dubbta tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi, 1991

Bengt Martin: Sonja Åkesson, 1984