Gungerd Wikholm

1954 -

Sverige

Uppvuxen på landsbygden med lantbrukarbakgrund. Journalist och författare, bosatt i Karis. Hon mottogs vid debuten med Torplandet (L), 1982, av kritiken som en färdig poet, mera besläktad med t ex Tua Forsström än med svenska generationskamraters mer språkfilosofiskt orienterade skola. Hon har i sex samlingar utvecklat ett sensibelt språk för det komplexa förhållandet mellan den hotande eller lockande stora världen, och den lilla sårbara, ofta representerad av familjen.

Naturen är också ett viktigt motiv. Dikten karaktäriseras av socialt medvetande, skarpsynt miljöbeskrivning och osentimental medkänsla. Aria (L), 1987, representerar den mer öppna, luftiga polen i diktningen, i Stora dagen, lilla natten (L), 1995, är stämningen, och delvis även stilen, på väg mot större komprimering. Brokadstaden (L), 1999, upprätthåller spänningen mellan det stora och det lilla, den här gången exemplifierat av Europas skrämmande historia versus enskilt sårbart liv i nuet.