Gungerd Wikholm

1954 -

Finland

Opvokset på landet. Hun er journalist, bosat i Karis. Hun blev ved sin debut med Torplandet, 1982, af kritikken modtaget som færdig digter, mere i slægt med f.eks. Tua Forsström end med de svenske digtere af samme generation, der var af en mere sprogfilosofisk orienteret skole. Hun har i fem samlinger, bl.a. Anhalter, svarta och röda, 1990, og Urvattnets arkiv, 1993, udviklet et følsomt sprog for det komplekse forhold mellem den truende eller lokkende store verden og den lille sårbare, der ofte repræsenteres af familien.

Naturen er et vigtigt motiv for hende, og digtene karakteriseres af en social bevidsthed, en skarpsynet miljøbeskrivelse og usentimental medfølelse. Aria (L), 1987, repræsenterer den mere åbne, luftige del af hendes digtning. I Stora dagen, lilla natten (L), 1995, er stemningen og til dels også stilen på vej mod en komprimering. I 1999 udkom Brokadstaden.