Halldis Moren Vesaas

1907 - 1995

Norge

En framträdande gestalt i den norska kulturella offentligheten, älskad av sin publik. Hon föddes och växte upp på gården Mora i Trysil, tog examen vid Elverums lärarskola och arbetade sedan på kontor och som sekretetare i Oslo, Hamar och Geneve. Hon har skrivit en biografi om fadern, som var målare, Sven Moren och heimen hans, 1951, och två böcker om samlivet i Telemarken med Tarjei Vesaas som hon gifte sig med 1934, I Midtbøs bakkar, 1974, och Båten om dagen. Minnen frå eit samliv 1946-1970, 1976.

1929 debuterade hon med diktsamlingen Harpe og dolk följd av sex diktsamlingar som i en romantisk-lyrisk stil förnyar norsk dikttradition med en enkel vardagspoetisk ton med existentiella inslag och i sin senare produktion också med klok humor. Hennes ämnen är kärleken, erotiken, graviditeten och barnen. Dikt i samling gavs ut 1977 och 1995 kom hennes sista bok, diktsamlingen Livshus. Novellsamlingen Så nær deg, 1987, beskriver nära relationer mellan människor. Hon gav ut barn- och ungdomsböcker, memoarer, essäer och berättelser, arbetade som antologiredaktör, utgivare och föredragshållare, var litterär konsult, kritiker och artikelförfattare i tidningen Kvinden og tiden och i tidskriften Syn og segn.

Hon blev också känd för sitt omfattande översättningsarbete av klassisk europeisk dramatik, bl a Racine, Corneille, Shakespeare, Goethe och Brecht, och av lyrik, bl a dikter av Emily Dickinson. Mellan 1940 och 1995 arbetade hon som översättare för Det Norske Teatret. Hon var mångårig medlem i Norsk Kulturråd och fick flera priser, bl a Norsk Kulturråds hederspris och Norsk Kulturråds översättarpris, 1984 tilldelades hon Kommendörkorset av St Olav orden. Hon fick en hedersbegraving i Vinje.

Litteratur om författaren: ett urval

Ole Karlsen (red): Klarøygd, med rolige drag. Om Halldis Moren Vesaas' forfatterskap, 1996

Leif Mæhle (red): Halldis Moren Vesaas. Festskrift til 80-årsdagen 18 november 1987,1987

Olav Vesaas: Å vera i livet: ei bok om Halldis Moren Vesaas, 2007