Anna Magdalene Thoresen

1819 - 1903

Danmark

Uppvuxen i Fredericia där hennes far var fraktskeppare. Hon läste till lärarinna i Köpenhamn, blev guvernant hos och 1843 gift med prosten Hans Thoresen i Bergen, styvmor och mor till tio barn. Hon var med och stiftade Det norske Teater i Bergen och skrev fyra (opublicerade) pjäser till den. 1858 blev hon änka och efter det professionell författare, från 1861 för det mesta bosatt i Danmark

Det stora författarskapet håller sig inom fyra genrer. Huvudgenren är den poetiskt-realistiska “bondeberättelsen”, komponerad med enkla och typiska köns- och kulturmyter samt egna erfarenheter från barndomens allmogeliv och de norska bygderna. Hit hör romanerna Signes historie, 1864, och Solen i Siljedalen, 1868 (på svenska 1869), samt novellsamlingarna Nyere Fortællinger, 1873, Livsbilleder, 1877, Mindre Fortællinger, 1891, Elverdrag og andre Fortællinger, 1893, Livsluft, 1895, Udenom Afgrunden, 1897, och Skjæbner og Viljer, 1899. Den andra väsentliga genren är nutidsdramat som hon samtidigt med Bjørnson och Ibsen, fast mindre lyckosamt, förde in på de köpenhamnska och norska scenerna med pjäser som Et rigt Parti, 1870, Inden Døre, 1877, En opgaaende Sol, 1881, och En Udflytning, 1897.

Störst succé fick hon med reseskildringarna Billeder fra Vestkysten af Norge, 1872, och Billeder fra Midnatsolens Land 111, 1884— 86 som blandar måleriska turistbeskrivningar med kultursociologiska analyser, sägner och historia. Hon gav även ut två diktsamlingar där tillfällesverser växlar med intima självuttryck, Digte af en Dame, utgiven anonymt av Bjørnson 1860, och Digte, 1887. För sig själv står novellen “Min Bedstemors Fortælling”, 1867, och romanen Herluf Nordal, 1879, om konflikten i den kvinnliga erotiken mellan aktiv erövring och passiv hängivelse. Magdalene Thoresen fick dansk diktarlön från 1891 men blev aldrig erkänd i Norge.

Litteratur om författaren: ett urval

Anton Andersen: Danske Forfatterinder, 1896

J. Clausen och P. Riist (utg): Breve fra Magdalene Thoresen i: Memoirer og Breve, bd 30, 1971

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinne Litteratur:historie, bd 1, 1988

Gerda Hauge Nielsen: Magdalene Thoresen 1819-1903, 1997

Elin Page: The real lady from the sea: a study in the authorship of Magdalene Thoresen (1918-1903), 2002