Karen Laurine Sundt

1841 - 1924

Norge

Född i Farsund, dotter till en skeppare. Hon blev som samhällskritisk författare av populär- och triviallitteratur en nästan mytisk figur i det litterära landskapet där hennes författarskap utvärderades från två ytterligheter. Hon framställdes antingen som en folkligt social förnyare eller som en veckotidningsskribent utan litterärt värde. Det ledde till en debatt i norska Stortinget då man 1918 lät henne få statligt konstnärsbidrag. Flertalet var emot beslutet men ett mindre antal, som argumenterade för hennes betydelse för utvecklingen av en folklig litteratur, segrade och hon fick vid 77 års ålder sitt bidrag.

Under 1880-talet skrev hon som politiskt radikal journalist i bl a Verdens Gang och Arbeideren och debuterade som skönlitterär författare 1877 med Eventyr for folket. Hennes produktion av “kolportageromaner” var enorm men eftertiden berömmer henne i synnerhet för Heltinden på Kuba, 1898, en rövarroman med ett oförtäckt politiskt budskap, skriven under pseudonymen K. Bing, och mammutromanen Arbeiderliv, 1900-01, som i fiktivt berättande form ger den första framställningen av norsk arbetarrörelses historia.

Litteratur om författaren: ett urval

Willy Dahl: "Dårlig" lesning under parafinlampen, 1974

Kari Haave: Föraktet av de store, men elsket av de små. Karen Sundt og forfatterskapet hennes, 1977