Elisabeth Stenius

1847 - 1924

Finland

Kom från en adlig miljö och engagerade sig liksom sina två systrar Maria Furuhjelm och Alexandra Gripenberg i den finska nationella rörelsen som vände sig mot svenskt språk- och kulturinflytande i Finland. På Smolna, en flickskola i S:t Petersburg, lärde hon sig ryska och franska och hon behärskade såväl svenska som finska i skrift.

Elisabeth Stenius gifte sig och bosatte sig i Kuopio. Hon skrev i flera tidskrifter och tidningar, översatte verk av Ibsen till finska och skrev själv ett finsksinnat stycke Täta nykä (Nu om timmar) som uppfördes på Finska Teatern i Helsingfors 1883.