Berit Spong

1895 - 1950

Sverige

Dotter till en byggmästare, tog magisterexamen vid Uppsala Universitet och gifte sig med rektor Bertil Malmros från Strängnäs. Hon debuterade som lyriker 1924 med Högsal och örtagård och som prosaist 1926 med novellsamlingen I Östergyllen. Hennes första roman var Spelet på Härnevi, 1938. Miljöerna är ofta det lantliga Östergötland och tyngdpunkten ligger på kvinnoskildringarna.

Berit Spong kombinerar en tidig erotisk primitivism med en kulturhistorisk kunskap om den östgötska lantliga miljön. I Nävervisan, 1942, och i Svarta tavlan, 1946, är temat kvinnoemancipation på landet under 1800-talet. Efter den omdiskuterade nyckelromanen Sjövinkel, 1949, skrev hon traditionella kärleksromaner. 1947 fick hon Övralidspriset.

Litteratur om författaren: ett urval

Birgit Antonsson: Om sanningen skall fram: berättelser om den stora rektorsfejden i Strängnäs 1948-1950, 2008

"Berit Spong" i: N. Johnson: Profiler i svensk nutidsdiktning, 1936

Anna-Lena Höglund: "En kvinnlig proletärförfattare?" i: Från skilda utsikter: skrivande om skrivande i Östergötland, 2003

Sten Linder: "Berit Spong" i: Fem Norstedtsförfattare, 1944