Wilhelmina Skogh

1850 - 1926

Sverige

Fattig skollärardotter från Gotland som redan som 13-åring kom till Stockholm för att försörja sig själv. Hon började som diskerska och slutade med att överta Grand Hotell i Stockholm, vilket hon förvandlade till Sveriges mest fashionabla hotell. På höjdpunkten av sin karriär uppförde hon den storslagna patriciervillan Villa Foresta på Lidingö. Redan då hon gav ut sina memoarer Minnen och upplefvelser 1912 (återutgivna 1991) var hennes imperium dock på väg att falla sönder och vid sin död var hon utfattig.

Litteratur om författaren: ett urval

Örjan Hamrin: "Hotelldrottningen Wilhelmina Skogh och Dalarna" i: Dalarna, 75, 2005