Kristjane Schröder

1802 - 1873

Färöarna

Född i Vágur, dotter till prästen Johan Henrich Schröder. Hon bidrog med tre visor och skrev själv ned tre i faderns insamlade ballader som kom ut 1822 i H.C. Lynbyes Færøiske Qvæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt. Kristjane Schröder drev en manufakturaffär i Tórshavn och flyttade senare in hos V.U. Hammershaimb som var prost i Nes och skrev ned ballader. Hon dog här 1873.