Elisabeth Schøyen

1852 - 1936

Norge

Författaren kom från en välbärgad ämbetsmannafamilj, fadern var kammarherre och värdepappersförvaltare. Hon försökte hela sitt liv försörja sig genom att skriva. Hon gick på Nissens Pigeskole och skrev tre böcker före 21 års ålder. Senare gav hon ut en lång rad romaner och berättelser förutom resebrev, konsthistoriska artiklar och konstnärsporträtt i norska och utländska tidningar.

Hon debuterade (anonymt) 1870 med dramat Johanna d’Arc. Sedan kom en rad romantiskt präglade berättelser och romaner, Ragnvald, 1873, Kamilla, 1873, under pseudonymen Paul Agathon, Svanhild, 1876, och Et Egteskab, 1878. Under arbetet med Svanhild bad hon Georg Brandes vara litterär konsult och rådgivare mot provision. Brandes tackade nej men boken kom ut och översattes också till franska.

Under 1880-talet skrev hon romaner och noveller med mera samhällskritiska tendenser, bl a Kvindeskæbner. Tre noveller, 1886. Hon försökte flera gånger förgäves att få författarstipendium från norska Stortinget. Under tidigt 1880-tal tillbringade hon en tid i Paris. Senare bodde hon i Italien, Tyskland, England, USA och Danmark.

På 1890-talet övergick hon till att skriva romaner med historiska och religiösa teman, bl a Hellig Olaf. Historisk Fortælling, 1897, och Messias. Jesu Kristi Liv etter de fire Evangelier, 1908. Flera av böckerna, bl a Grev Brahes hus, 1894, kom ut under pseudonymen furstinnan Gonzaga. Hon adopterades av hertiginnan av Mantua i London 1893 och hade rätt att kalla sig Furstinnan d’Este Gonzaga.

Några av hennes böcker kom ut i stora upplagor. Den halvdokumentära berättelsen Den hvite slavinde. Det XX Aarhundredes Skændsel, 1905 {Den hvita slafuinnan, 1906), blev även den en stor succé och översatt till flera språk. Utgåvan från 1914, Den hvide Slavehandel, var försedd med förord av ordföranden för det tyska “Kvinnoföreningarnas förbund”, av ordföranden för den danska “Kommittén för bekämpandet av den vita slavhandeln” och av den tyska “Nationalkommittén för det internationella bekämpandet av flickhandeln”.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, 1988-1990

Steinar Gimnes: "Elisabeth Schøyen 1852-1953" i: Unitekst nr 5, 1980

J.B. Halvorsen: Norsk forfatterlexikon 1814-1880, bd 5, 1901