Fredrika Charlotte Runeberg

1807 - 1879

Finland

Född i Jakobstad i västra Finland (signaturen -a-g). Efter faderns död bodde hon hos farbrodern, ärkebiskop Jacob Tengströms familj. Här fick hon bl a undervisning i främmande språk. Hela sin ungdom var hon tämligen inbunden med en benägenhet för tungsinne. Som äldre isolerades hon från sällskapslivet på grund av dålig hörsel. Själv skrev hon att böckerna alltsedan ungdomstiden varit hela hennes liv.

1831 gifte hon sig med diktaren J.L. Runeberg. Under enkla förhållanden inrättade de sitt första hem i Helsingfors, därefter i den lilla staden Borgå i södra Finland där hennes man arbetade som lärare. De fick sju söner, deras förstfödda, en dotter, dog som spädbarn. I Helsingfors hjälpte hon sin man med redigeringen av Helsingfors Morgonblad, hon översatte och skrev också själv artiklar. I Borgå satt hon i 16 år som ordförande i en kvinnosaksförening och deltog i arbetet vid grundandet av en skola för fattiga flickor. Hon tog på sig uppfostran av sina söner och höll igång en intensiv brevväxling med flera av de litterärt talangfulla kvinnor som samlades runt hennes make. J.L. Runeberg hade sina privata rum på första våningen i familjens hus, Fredrika och sönerna bodde i bottenvåningen. Sedan J.L. Runeberg blivit förlamad skötte Fredrika sin man till hans död 1877.

Fredrika Runeberg gav ut de historiska romanerna Fru Catharina Boije och hennes döttrar. En berättelse från stora ofredens tid, 1858, samt Sigrid Liljeholm, 1862. Hennes berättelser, tryckta i tidskrifter, utkom som ett samlat verk under titeln Teckningar och drömmar 1861 och återutgavs 1991. Hennes spirituella brev till sonen Walter, som var skulptör, och till makens älskarinna Emelie Björkstén, har senare publicerats. Dessutom utgav hon dikter och noveller i litterära almanackor. Hennes självbiografiska verk Anteckningar om Runeberg. Min pennas saga kom ut först 1946. Inte ett enda av Fredrika Runebergs verk översattes till finska medan hon levde. Idag finns dock samtliga verk i finsk översättning.

Litteratur om författaren: ett urval

Karin Allardt Ekelund: Fredrika Runeberg, 1942

Mari Hatavara: "Free indirect discourse in early Finnish novels by Fredrika Runeberg and Zacharias Topelius" in: Avain, 4, 2007

Merete Mazzarella: Fredrika Charlotta, född Tengström : en nationalskalds hustru, 2007

Merete Mazzarella: Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen, 1985

Åsa Stenwall: Den frivilligt ödmjuka kvinnan, 1979