Hanna Rönnberg

1882 - 1946

Finland

Bildkonstnär och författare av finlandssvensk börd, utbildad i Helsingfors, Stockholm och Paris. Hon bidrog till den moderna genombrottslitteraturen med verk med motiv från Åland.

Hon skrev bl a Från Åland skär, 1899, Brovaktens historier, 1904, som fick statens litteraturpris, och två band med titeln Konstnärsliv, 1931 och 1938, vari hon skildrar den kända åländska konstnärskolonin som hon själv tillhörde.

Litteratur om författaren: ett urval

Erik Ekelund: Finlands svenska litteratur, 1969