Anna Filippa Rolf

1924 - 1978

Sverige

Född i Stockholm, dotter till fil dr Bruno Rolf och friherrinnan Dagmar Rappe. Efter fil kand-examen utbildade hon sig till bibliotekarie och bosatte sig i USA.

1957 debuterade hon med diktsamlingen Till det synliga, följd av Ungdom, 1959, och Omärkligt, 1960. Hennes sista samling, Dikter, kom 1963. Formbehärskning och följsam musikalitet karaktäriserar en diktning där splittring, oro och den lesbiska outsider-kärleken är centrala motiv. Hon har översatt den rysk-amerikanske författaren Vladimir Nabokov till svenska.