Larin Paraske

1834 - 1904

Finland

Den mest kända av de finsk-karelska sångerskorna. Hon var av ingermanländsk härstamning och hennes far var livegen smed hos en godsägare i en by i närheten av S:t Petersburg och den dåvarande finska gränsen. Hon blev föräldralös vid 17 års ålder men blev fri från livegenskapen genom att gifta sig med en gammal finsk bonde. Hon emigrerade till Finland där hon skaffade sig extra inkomster genom att passa föräldralösa barn från S:t Petersburg. Själv blev hon mor till nio, varav bara tre nådde vuxen ålder, och änka vid 54 års ålder.

Genom landsortsprästen Adolf Neovius från hennes hemsocken Sakkola blev hon berömd då han 1887 började teckna ned hennes sånger. Hon kom i kontakt med Finlands kulturelit, män som Jean Sibelius och målaren Albert Edelfelt som i henne såg den urfinska kvinnan, en gestalt från de finska nationaleposen Kalevala och Kanteletar. Över 10.000 verser av Larin Paraske finns bevarade. Hennes sånger beskriver allmogekvinnans livscykel, i synnerhet hennes sånger om äktenskap och äkta män är karaktärsfulla och levande.

Litteratur om författaren: ett urval

Näin lauloi Larin Paraske: Toimittannt Senni Timonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980

Senni Timonen: "Thick corpus and a singer's poetics" in: Thick corpus, organic variation and textuality in oral tradition, 2000

A.O. Väisänen: "Larin Paraske" i: Nordens kalender, 1939