Jeanna Louise Oterdahl

1879 - 1965

Sverige

Växte upp i Göteborg som den äldsta av fem syskon. Efter faderns tidiga död blev hon den som försörjde familjen. Hon utbildade sig till lärare och undervisade, föreläste och skrev litteraturkritik samtidigt med sin verksamhet som författare.

Hon debuterade 1901 med Solhult, en versbok för barn, och skrev i samma genre Blommornas bok, 1905. 1915 kom Några dikter med bl a den kända psalmen “O du som ser, o du som vet…”, tryckt första gången i Vår Lösen, 1910. Med romanen Inger Skram, 1919, fick Jeanna Oterdahl sitt genombrott, såväl ekonomiskt som litterärt. Utvecklingsromanen Helga Vilhelmina, 1933, utspelas i en proletärmiljö och läses ofta i svenska skolor.

Hon har dessutom skrivit novellsamlingar med insiktsfulla kvinnoporträtt och fick totalt publicerat ca 50 litterära verk och är översatt till många språk. 1943 offentliggjorde hon i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 11-strofiga dikten Protest, riktad mot de tyska militärtransporterna genom Sverige och blev svartlistad av nazisterna. Som opinionsbildare, kulturpersonlighet och förebild för kvinnor spelade hon en stor roll och hon blev genom sina radioföredrag känd av en bred publik.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Heggestad: En bättre och lyckligare värld: kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950, 2003

Gunvor Stolt: Att bryta egen väg: Jeanna Oterdahl i föredrag och författarskap, 2002

Ying Toijer-Nilsson: Jeanna Oterdahl. Liv och verk, 1996