Hanna Ongelin

1848 - 1893

Finland

Prästdotter, bohem, radikal kvinnosaksförfattare, beryktad för sitt korta hår, sina cigarrer och sitt kaotiska liv. Hennes kamp mot all form av dubbelmoral, från prostitution till förnuftsäktenskap, väckte så mycket förargelse att t o m kvinnosakskvinnan och författaren Alexandra Gripenberg (se denna) uteslöt hennes namn ur sitt huvudverk från 1893.

Bland en rad skönlitterära verk bör nämnas Edvard och Edmund (R), 1871, poesidramat Helmi, Dramatisk dikt af H (N), 1874, den stora historiska romanen på 1772 sidor Ödets dom, 1882-83, och romanen Den gamle fyrbåkens hemligheter, som utkom samma år. Dessutom Smågubbar och smågummor. Memoirer och skizzer I, 1892, och pamfletter om kvinnosaken, bl a Tankar i några samhällsfrågor från 1881.