Hagar Olsson

1893 - 1978

Finland

Prästdotter, uppvuxen i den åländska skärgården och från 1906 i Räisälä i Karelen. Efter studentexamen läste hon på faderns önskan på Högre Allmänna Handelsläroverket i Helsingfors och fick anställning på en bank. Hon studerade filologi på universitetet i Helsingfors men tog aldrig någon examen. 1918 anställdes hon som kritiker på Dagens Press (senare Svenska Pressen). Tillsammans med Elmer Diktonius gav hon 1922 ut den modernistiska tidskriften Ultra. 1928-29 satt hon i redaktionen för denna tidskrifts efterföljare, Quosego, och från 1931 var hon medarbetare i den svenska radikala kvinnotidningen Tidevarvet vars feministiska påverkan märks i romanen Chitambo, 1933.

Hagar Olsson, som var ogift och barnlös, levde 1925-28 tillsammans med konstnären Wäinö Aaltonen och därefter med Toya (Borghild) Dahlgren intill dennas död 1932. Stor betydelse fick vänskapen med Edith Södergran 1918-23. Hon gav 1955 ut hennes brev med kommentarer, Ediths brev. Hagar Olssons tidiga produktion finns samlad i Tidiga fanfarer och annan dagskritik, 1953, Tidig dramatik, 1962, och Tidig prosa, 1963.

En utvecklingslinje från tidig expressionism och symbolism kan följas från debutromanen Lars Thorman och döden, 1916, Kvinnan och nåden, 1919, På Kanaanexpressen, 1929, till tidsmedvetna, radikala tendensromaner med den kvinnliga frihetskampen i centrum i Det blåser upp till storm, 1930, och Chitambo. Naturmystik och trovärdiga miljöskildringar samt en fin inlevelse i unga människors känsloliv präglar de senare verken Träsnidaren och döden (R), 1940, Kinesisk utflykt (M), 1949, Hemkomst (N), 1961, Drömmar (N), 1966, och Ridturen och andra berättelser (N), 1968. Som modernistisk dramatiker var Hagar Olsson banbrytande med verk som S.O.S., 1928, Det blåa undret, 1932, och Snöbollskriget, 1939.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Lena Fridell: Hagar Olsson och den nya teatern, 1973

Roger Holmström: "Innerlighetens färdvägar: Hagar Olsson och det bysantinska" i: Historiska och litteraturhistoriska studier, 74, 1999

Roger Holmström: Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945, 1993

Roger Holmström: Hagar Olsson och den växande melankolin. Liv och diktning 1945-1978, 1995

Maria Lival-Lindström: Mot ett eget rum: den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur, 2009

Judith Meurer-Bongardt: ""Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld" : ungdom och utopi hos Hagar Olsson och Edith Södergran" i: Arne Toftegaard Pedersen (red.): På fria villkor: Edith Södergran-studier, 2011