Edith Øberg

1895 - 1968

Född i Lysekil och uppvuxen i Oslo. Förutom fyra år i fortsättningsskola följd av handelsskola studerade hon språk, sång och musik. 1915 debuterade hon som sångerska samt arbetade en längre tid som sekreterare på ett stort företag i Oslo, periodvis i Frankrike, England och Tyskland. Hon var gift med kritikern och författaren Hans Christian Lyche.

Efter sin litterära debut med Pr. korrespondanse (R), 1916, skrev hon romaner, däribland underhållningsromaner som t ex Med skjellpå halen, 1929 (Med fjäll på stjärten, 1930), under pseudonymen Lita. I de seriösa romanerna, som präglas av en djup psykologisk insikt i kvinnlig identitetsproblematik, står kvinnors vänskap ofta i fokus för hennes djuplodande berättarkonst, som i Boblen, 1921, Skum, 1922, Innvielse, 1940 och Den hvite poppelen, 1945.

Liksom andra av samtidens författare, bl a Karin Boye, fokuserar hon på tabuomgärdade förhållanden och känslor mellan kvinnor. Någon förtjänt litteraturhistorisk uppmärksamhet har hon aldrig fått. Bara romanen Mann i mørke från 1939 har tryckts i ny upplaga (1991), trots att hon i en recension 1946 av Aksel Sandemose kallades “den största författarinnan i Norge i generationen efter Sigrid Undset”.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Ebba Haslund: "Drømmer og realist" i: Forfatternes Litteraturhistorie, bd 4, 1981